Fotografia w górnej animacji: 216K7132 Fotografia w górnej animacji: 216K7147 Fotografia w górnej animacji: 216K7157 Fotografia w górnej animacji: 216K7174 Fotografia w górnej animacji: 216K7848 Fotografia w górnej animacji: 216K9587 Fotografia w górnej animacji: brama
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Konsultacje Ulice - Konsultacje społeczne - Urząd Miejski w Bisztynku.

 

Pobierz PDF

Konsultacje Ulice

 

Przedmiotem konsultacji jest

zmiana nazwy ulic Pawła Findera, Mariana Buczka, 9 Maja i Pl. Mariana Buczka w Bisztynku.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju  totalitarnego przez nazwy  budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz.744),  która weszła w życie  z dniem 1 września 2016 r.  przewiduje, że nazwy  między innymi ulic, placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą  upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy  odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych  regulacji.

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej  wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym  nadaje nową  nazwę.

Mając powyższe na uwadze w dniu 10 maja 2017r. zostało wydanie Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic Pawła Findera, Mariana Buczka, 9 Maja i Pl. Mariana Buczka w Bisztynku.

Konsultacje społeczne będą miały zasięg lokalny, skierowany są do mieszkańców Bisztynka.  Przedmiotem konsultacji jest zebranie propozycji nowych nazw ulic Pawła Findera, Mariana Buczka, 9 Maja i Pl. Mariana Buczka w Bisztynku oraz wybranie przez uczestników konsultacji proponowanych nowych nazw ulic.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 11 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. i przebiegać będą dwuetapowo

W pierwszym etapie zbierane zostaną propozycje nowych nazw ulic Pawła Findera, Mariana Buczka, 9 Maja i Pl. Mariana Buczka w Bisztynku. Drugi etap to głosowanie nad złożonymi propozycjami z pierwszego etapu.

W pierwszym etapie konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiet, wypełnianych przez mieszkańców, poprzez przedstawienie własnej propozycji nazwy ulicy. Spośród zgłoszonych propozycji zespół konsultacyjny opracuje listę obejmującą do 5 (pięć) nowych nazw dla poszczególnych ulic. Następnie opracowana zostanie ankieta konsultacyjna do drugiego etapu konsultacji, w którym mieszkańcy będą mogli wybrać nowe nazwy ulic (poprzez głosowanie).

Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej i elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej dostępnej siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, na stronie internetowej  http://bisztynek.pl, a także przekazywanej bezpośrednio mieszkańcom.

Wypełnione formularze ankiety konsultacyjnej mieszkańcy będą mogli składać:

1)      w sposób tradycyjny w wersji papierowej:

a)      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku ul. T. Kościuszki 2, pokój nr 10,

b)      Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku ul. P. Findera 2A

2)      poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres konsultacje@bisztynek.pl lub elektronicznie na stronie http://bisztynek.pl.

 Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię

Na podstawie wyników konsultacji przygotowane zostaną projekty Uchwał Rady Miejskiej zmieniające dotychczasowe nazwy ulic Pawła Findera, Mariana Buczka, 9 Maja i Pl. Mariana Buczka.

Ponadto wyjaśnia się że:

Pisma oraz postępowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie  cytowanej na wstępie ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana  na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową

Wszelkie  zapytania, wątpliwości   w temacie   zmiany nazw ulic można zgłaszać do tut. Urzędu:

do Sekretarza Gminy i Miasta Bisztynek, tel. 89 521 64 03 i do Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 89 521 64 17

Informacja dot. przedmiotu konsultacji

Zarządzenie Burmistrza Bisztynka Nr 67/2017 z dnia  10 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic Pawła Findera, Mariana Buczka, 9 Maja i Pl. Mariana Buczka w Bisztynku

Plakat

formularz ankiety etap I

formularz ankiety etap II

formularz w wersji elektornicznej znajduje sie w zakładce formularze

Protokół zawierający wyniki konsultacji

Jarosław Wadowski
Mapa Dojazdu
 

- mapa.png

Ciekawe Linki
 
  • Mikroporady
  • Cittaslow
  • ZPORR
  • Warmia Mazury
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Śledź nas na:

facebook twitter google

 Bisztynek - gmina przyjazna z natury

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7:15 - 15:15

Tel.: +48 89 521 64 00
Email: sekretariat@bisztynek.pl

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.